Direnç Nedir?

 • Direnç Nedir?

  Direnç Nedir?

  Direncin asıl anlamı, herhangi bir şeye karşı gösterilen zorluktur. Diğer anlamı ise elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. Devre elemanı olan dirençte devrede akıma karşı bir zorluk göstererek akım sınırlaması yapar. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek harcanır. Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır.
  İlk olarak direncin tarifiyle başlayalım. Direnç değeri yüksek olursa içinden geçen akım değeri düşük olur. Direncin birimi ”Ohm” ‘dur. Bu olay Alman bilim adamı Ohm tarafından 1827 yılında bulunmuştur.
  Dirençler devrelerde;
  • Devreden geçen akımı sınırlayarak belirli değerde tutar.
  • Devrenin besleme gerilimini bölüp küçülterek diğer elemanların çalışmasını sağlamak,
  • Hassas devre elemanlarının yüksek akımdan zarar görmesini engellemek,
  • Yük görevi yapmak,
  • Isı enerjisi elde etmek gibi amaçlarla kullanılır.

  Comments are closed.