Endüstriyel Yağ Nedir?

 • Endüstriyel Yağ Nedir?

  Endüstriyel Yağ Nedir?

  Endüstri alanında yağlar uygulamaya göre ve ya kullanıma bağlı farklılık gösterebilmektedir. Bazı yerlerde Gres yağ olarak kullanılırken bazı yerlerde ise sıvı yağ olarak kullanılır.

  Ham petrolün destile edilmesiyle elde edilen baz yağ çeşitli firmalar tarafından katkı maddeleri eklenerek daha iyi özelliklere sahip yağ haline getirilmeye çalışılmaktadır. Baz yağlar ise Madeni Yağlar ve Sentetik Yağlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

  Sentetik yağlar, madeni yağlara nazaran daha iyi özelliklere sahiptir fakat üretimi daha maliyetli olduğundan satış fiyatları madeni yağlara göre daha yüksektir. Sentetik yağlarda, madeni yağlar gibi katkı maddeleri kullanılmaya gerek yoktur. Çünkü sentetik yağlar üretilirken istenilen özelliğe göre imal edilmektedir. Sentetik yağlar, madeni yağlara göre daha yüksek basınçlara ve daha düşük sıcaklıklara karşı koyabilmektedir.

  Genel itibari ile yağların amacı iki metal yüzey arasında ince bir tabaka oluşturup sürtünme ile oluşabilecek çeşitli mekanik zararları engellemektir.

  Comments are closed.